تفسیر آزمایش دیابت بارداری

توجه
  • در مواقع اورژانسی بلافاصله با 115 تماس بگیرید. خدمات تیکاطب صرفاً برای مواقع غیراورژانسی است.
  • آزمایش دیابت بارداری مختص کسانی است که قبل از بارداری مبتلا به دیابت نبوده‌اند. بنابراین اگر مبتلا به دیابت نوع یک یا دو هستید، به صفحۀ «تفسیر آزمایش قند و چربی» مراجعه کنید.
  • برای غربالگری دیابت بارداری، باید در هفتۀ 24 تا 28 بارداری آزمایش خون دهید.
  • برای مطالعۀ مقالۀ آزمایش دیابت بارداری، اینجا را کلیک کنید.

فرم آزمایش دیابت بارداری

1
2
3

هنگام انجام آزمایش، هفتۀ چندم بارداری بودید؟

آزمایشگاه‌های مختلف برای نشان دادن شاخص‌های آزمایشگاهی از اسامی متفاوتی استفاده می‌کنند. بنابراین لازم است از هر گروه اسامی زیر فقط یک نام را انتخاب کنید که در برگۀ نتیجۀ آزمایش شما وجود دارد. پس از انتخاب اسامی، در مرحلۀ بعدی باید اعداد آزمایش را وارد کنید.

قندخون ناشتا

آزمون چالش گلوکز یک ساعته (با خوردن 50 گرم گلوکز)

آزمون تحمل گلوکز دو ساعته (با خوردن 75 گرم گلوکز)

آزمون تحمل گلوکز سه ساعته (با خوردن 100 گرم گلوکز)

کلیۀ حقوق این وب‌سایت متعلق به تیکاطب است.